Situații Speciale de Urgență


HOTĂRÂRE privind organizarea activităților din instituție în condiții de siguranță epidemiologică (sem. al ll-lea, an universitar 202O-2O21)

 

Informații campanie vaccinare

 

Hotarâre Senat din 07.11.2020


 

Hotarâre Senat din 03.11.2020

 

PROTOCOL din data de 22.10.2020 privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca în perioada pandemiei de COVID-19

 

 

Hotărârea Senatului din 20.10.2020 - Suspendarea desfășurării față în față a activităților didactice

 

 

HOTARÂREA nr. 227 din 18.05.2020 și Anexa I _ DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

PROCEDURI DE LUCRU pentru desfășurarea online a activităților didactice pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020

 

Hotărârea nr. 226 din 31.03.2020

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „Gheorghe Dima“ (ANMGD), cu sediul în str. Ion I. C. Brătianu nr. 25, cod poştal: 400079, telefon/fax: 40.264.593.879 şi 40.264.595.208, CUI: 4722471, reprezentată prin Rector prof.univ.dr. Vasile JUCAN, în contextul măsurilor luate de România prin Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus din 11.03.2020 și având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2000 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a prevederilor Ordonanțelor Militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 ia prezenta

HOTĂRÂRE NR. 226 din 31.03.2020

 prin care decide ca începând cu data de 1 aprilie 2020 și pe întreaga perioadă în care este instituită stare de urgență națională (inclusiv posibilele prelungiri ce pot interveni după data de 16 aprilie 2020):

  1. să se ia măsuri derecuperare a muncii suplimentare prin zile libere;
  2. să se ia măsuri de efectuare a concediului de odihnă neefectuat în anii 2018 și 2019;
  3. în situația în care anumiți angajați nu au efectuat până în prezent ore suplimentare și nici nu au zile de concediu de odihnă rămase din anii anterior,se va proceda la luarea zilelor libereîn conformitate cu Articolul 122 alin (3) din Codul Muncii  -„În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.” Aceste dispoziții privesc și cadrele didactice care în această perioadă nu au posibilitatea de a-și susține toate orele didactice (de exemplu cele de interpretare, orchestră, instrument – prin ore unu-la-unu), sens în care vor proceda la luarea zilelor libere ce urmează a fi recuperate odată cu recuperarea cursurilor/orelor care nu s-au putut efectua în această perioadă.

Ordinea măsurilor luate este cea prevăzută în prezenta decizie, respectiv: inițial se procedează la recuperarea muncii suplimentare deja efectuate, ulterior se efectuează concediul de odihnă rămas din anii anteriori, iar dacă concediul de odihnă se epuizează înainte de finalizarea stării de urgență națională, se va proceda la luarea zilelor libere în avans.

Măsurile trebuie respectate de către toți angajații ANMGD, astfel încât să se asigure continuitatea activității instituției în această perioadă. Șefii de departament/birou au obligația să organizeze activitatea și să transmită o situație în sensul celor de mai sus, către compartimentul Personal-Salarizare al ANMGD.

 ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „Gheorghe Dima“ (ANMGD)

prin Rector prof. univ. dr. Vasile Jucan

 

Hotărârea Consiliului de Administrație și a Senatului ANMGD nr. 25/30.03.2020

 

Anunț privind suspendarea organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor contractual vacante 

 

Ordin de prelungire a mandatului de rector

Hotărârea Senatului din data de 19.03.2020

 

Hotărâre nr 224 din 11.03.2020 privind organizarea muncii

 

Hotărâre suspendare cursuri 11.03.2020

Consiliul de Administrație și Senatul ANMGD întrunite la data de 11.03. 2020, ora 12:00, hotărăsc următoarele:

1️⃣ În contextul recomandărilor internaționale în ceea ce privește urgența măsurilor de prevenție și combatere a răspândirii virusului COVID-19, precum și a măsurilor luate de România prin Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, se suspendă toate activitățile didactice față în față, începând cu data de 11.03.2020 până în 29.03.2020, cu posibilitatea de prelungire dacă va fi cazul.

2️⃣ Desfășurarea activităților didactice și a celorlalte activități cu studenții se va derula utilizând platformele online, acolo unde este posibil, iar acolo unde nu se pot derula online cursurile vor fi recuperate după un grafic stabilit de fiecare facultate, care va fi comunicat Rectoratului.

3️⃣ Activitățile administrative și de cercetare din ANMGD nu se supun prevederilor prezentei hotărâri.

4️⃣ Conducerea ANMGD va lua toate măsurile necesare de prevenție și combatere a răspândirii virusului COVID-19.

5️⃣ Orice alte modificări care intervin în această perioadă vor fi publicate pe site-ul www.amgd.ro, pe pagina de facebook a instituției și pe grupurile de comunicare online.

Rector,
Prof. univ. dr. Vasile Jucan

 

Hotărâre privind situații speciale de urgență