Sunt invitaţi să participe studenţii dirijori de la toate ciclurile de învăţământ.
 
Cursul are loc în cadrul proiectului FDI 2020: Consolidarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică în cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima

08 Noiembrie 2020 - 15:00